Conferencia da EU-CAP Network. Os Grupos Operativos da EIP-Agri: a innovación na práctica

      cocrear (en inglés co-create):

          1. Facer ou inventar algo xunto con unha ou máis persoas. 

      Networking:

          1. Actividade de busca de contactos útiles ou interesantes, en especial no entorno laboral.  

Estas son, poderíamos dicir, dúas das palabras que máis escoitamos, e repetimos, durante os días 6, 7 e 8 de maio algunhas das persoas integrantes de Terractiva. Isto non é de estrañar cando se trata de falar de grupos operativos, que precisamente foi o que nos levou á Conferencia da EU-CAP Network “Innovation in practice” #OGconference, celebrada no Centro de Congresos de Estoril, en Portugal. En esencia, compartir o noso traballo, aprender do traballo doutros grupos, e inspirarnos para o desenvolvemento de novos proxectos en común.  

Imaxe 1. Así se vía o hall do Centro de Congresos a pasada semana.

Aconteceu paralelamente a entrega de premios #EIPagriAwards24 a grupos operativos innovadores desenvolvidos nos últimos anos en 6 diferentes áreas temáticas e de traballo. Solo esta figura permitiu superar xa os 3400 proxectos en todo o continente, polo que ben podedes imaxinar como de cargadas de ideas traemos as cabezas. 

Imaxe 2. Por suposto, deunos tempo a algún pequeno paseo entre Cascais e Estoril coas compañeiras do GO Lanirina.

Queredes un pequeno repaso de todo o que aconteceu? Pois aquí vai parte da nosa experiencia. 

Como representantes do grupo, unha vez máis e como xa tiveramos a oportunidade de facer na Cross-Visit a Toscana, asistimos EFA Fonteboa e o noso activísimo colaborador Sergio Boado Seoane de Granxas de Lousada, inda que pronto nos atopamos con moita representación galega, como persoal do Campus Terra da USC e mesmo ao noso compañeiro Alfonso Ribas da Fundación Juana de Vega, representando ao Grupo Operativo DIXITEGA.  

Imaxe 3. A representación galega en Estoril, incluída parte de Medrar.

Na primeira xornada da conferencia tiveron lugar as visitas de campo a través das cales diferentes grupos operativos demostraban o seu traballo nas seguintes áreas temáticas:  

  1. Fruticultura – en concreto polinización, fertilización e manexo. 
  1. Agroforestal - restauración de áreas degradadas e fertilización. 
  1. Horticultura e cereais - saúde humana e animal, saúde do solo e manexo da auga. 
  1. Viticultura -  manexo de nitróxeno e poda mecánica. 

Podedes atopar toda a información sobre as visitas e os grupos operativos relacionados aquí 

 

Imaxe 4. Na visita de campo 3 en Quinta da Cholda.

Durante a segunda xornada seguiu cobrando inda máis sentido a segunda palabra definida ao principio deste artigo, nun reto ao que nos sumamos sen dubidalo. Tanto TERRACTIVA como DIXITEGA tivemos a oportunidade de dar a coñecer os nosos proxectos a través dun stand no hall do centro de congresos. Un total de 85 grupos operativos de todo o continente, centrados en temáticas coma a adaptación e mitigación do cambio climático, o benestar animal, a dixitalización, etc., déronse así a coñecer durante varios momentos do día especialmente reservados para o intercambio de experiencias e coñecemento.  

Imaxe 5. Un momento na presentación do desglose actual dos grupos operativos, por Hugo Almeida. Podes descargar aquí a súa presentación.

Esa mesma mañá asistimos a dous debates paralelos constituídos por persoas procedentes de múltiples partes do sector, dende produtoras a investigadoras pasando por axentes da administración de diversos países membros. Debatíronse diferentes perspectivas de como os grupos operativos poden ser unha ferramenta útil para atallar as necesidades de áreas rurais e os sectores agrícola e  forestal, facendo especial énfase nos proxectos deseñados de abaixo a arriba, coas e cos produtores como piar e base fundamental na proposta e posta en marcha de ideas innovadoras.  

Imaxe 6. Nun momento do debate.

A tarde rematou coa entrega dos premios aos sete grupos operativos gañadores, un por cada temática específica e o sétimo elixido polo público.  

Podedes atopar máis información aquí (webs da EU-CAP Network e da Rede Rural de Portugal).  

Imaxe 7a. Antes de entrar aos premios. Imaxe 7b. As persoas representantes dos GO gañadores. 

Malia todo, o último día foi o máis intenso en canto a carga de traballo. A xornada comezou con un repaso de como a PAC foi adaptándose ao longo do tempo ás diferentes necesidades da sociedade grazas ao desenvolvemento de distintos proxectos en diferentes niveis e temáticas, por parte de Mario Milouchev, Director de Plans Estratéxicos da PAC, e de Carlotta Valli, especialista de Bip Group en análise económica do sistema agroalimentario.  

Posteriormente repartímonos en sete grupos de traballo baixo distintas temáticas relacionadas co desenvolvemento de grupos operativos, dende a idea ta os resultados dos proxectos e a súa diseminación incluso unha vez rematados. Para cada grupo de traballo, a dinámica consistía na presentación dun exemplo a través dun grupo operativo e outra presentación dalgún proxecto e/ou entidades traballando nas temáticas tratadas. Estes grupos clasificáronse segundo as seguintes cuestións: 

1. Como dar forma a unha proposta de grupo operativo a partir dunha idea innovadora? Traballouse sobre como se poden desenvolver ideas dende a base do sector, dende a experiencia en primeira persoa do persoal que traballa en sistemas agrícolas e agroforestais; tmén sobre a importancia de ter un grupo cohesionado e complementario; sobre como se pode preparar de forma efectiva unha proposta de GO; e sobre como os servizos de apoio e innovación poden axudar cos seus servizos no desenvolvemento destes proxectos. 

2. Como asegurar un desenvolvemento adecuado do proxecto? Este grupo de traballo centrouse na importancia da figura da persoa facilitadora, crucial para manter un grupo cohesionado, sendo unha entidade ou persoa na cal poder confiar, con aptitudes comunicativas e administrativas.  

3. Asegurar que, mediante a participación activa das persoas responsables a nivel agrario e forestal (farmers, foresters) e de principio a fin en cada proxecto, estas se vexan beneficiadas polos mesmos. É dicir, como se pode fomentar a participación destes perfís, e cales poden ser as súas expectativas e beneficios? 

4. Como o ambiente de apoio aos grupos operativos debe ser ao longo dos proxectos? Discutiuse como as autoridades a cargo da concesión dos proxectos e seguimento dos mesmos poden facilitar os procesos aos grupos solicitantes.  

5. Como se pode compartir os resultados para unha óptima aplicación dos mesmos durante o desenvolvemento e ao finalizar o proxecto? Discutiuse dende como mellor compartir os resultados, de se estes contan coas verdadeiras perspectivas das persoas interesadas e de como despois se aplican na realidade. 

6. Os grupos operativos como fonte e receptores de inspiración e ideas innovadoras a través doutros grupos e outros proxectos coma Horizonte Europa.  

7. O desenvolvemento de grupos operativos transnacionais (unha figura moi esperada e moi comentada ao longo dos tres días). Discutiuse cales serían as necesidades e/ou diferencias dos grupos internacionais, como nos podemos imaxinar ditos proxectos e como debería asegurarse o seu éxito.  

Imaxe 8. Nunha actividade moderada por André Vizinho.

No noso caso tivemos a sorte de poder amosar a nosa experiencia no grupo de traballo 5, sobre como compartir os resultados do proxecto durante e tras o desenvolvemento do proxecto (Podedes descargar a través das seguintes ligazóns a nosa presentación e a do proxecto FarmBook, presente tamén no workshop 5). Foi moi interesante coincidir coas persoas participantes en moitos dos aspectos importantes neste senso, como a complementariedade entre as entidades parceiras, tendo moi presentes tanto a experiencia en campo como a transferencia de coñecementos a nivel educativo, tanto formal como informal, e tamén a experiencia de entidades de acompañamento e innovación.  

Imaxe 9. Non hai dúbida de que as mesas eran de traballo.

Nestes tres días compartimos infinidade de información a múltiples escalas, de ferramentas para o seu emprego en moitos aspectos dos nosos proxectos, de experiencias e ideas innovadoras, desenvoltas noutros países ou que inda están por emerxer, e que se poden adaptar a cada territorio e a cada sociedade.  

Sen dúbida esperamos volver participar en todas aquelas actividades que, coma esta, permiten coñecer outras perspectivas e visións deste tipo de proxectos, abrir os ollos ao resto de propostas ao largo e ancho do noso continente, e contemplar con ilusión as ideas a potenciar de cara ao futuro cuns obxectivos comúns pero tan propios coma a nosa identidade. 

Imaxe 10. Representando Terractiva no stand concedido.

Podedes atopar moita máis información na páxina web da conferencia, incluídos os materiais como as presentacións, na web dos premios, onde se inclúe toda a información dos GO nominados e incluso a gravación da ceremonia, así como nas redes da EU-CAP Network.

 

 

TERRACTIVA Operational Group - Relevant info in English

Get to know us a bit more

European agriculture is experiencing an acute ageing of its farming population as well as insufficient generational renewal. About a third of European farm managers are over 65 y.o. and only 12% are below 40. In Galicia, a region in NW Spain, the situation is more critical, with only 6.6% farm managers below 40 y.o. and almost 50% of them over 65. 

Fig. 1. Farm managers in Europe, Spain and Galicia aged above 65 and below 40 in 2020.

Succession has traditionally been the most common means to start a farming career, but this pathway is in decrease due to many reasons. On the contrary, new entrants (NE), people starting in farming without agricultural background, may constitute an alternative to this issue. Also, they are said to be more innovative, promoting shorter food chains, applying new technologies and production methods, compared to successors or remaining farmers. Still, many new entrants face different barriers compared to successors such as access to farmland, knowledge, budget, housing, etc.  

In response to that, TERRACTIVA Operational Group aims at developing a toolkit for local organizations to leverage their support actions to NE in agriculture, particularly in agroecology 

TERRACTIVA partners are currently working on the development of different guidelines to increase awareness and up skill local organizations supporting NE in their installation and their socio-economic position, bringing special attention to access to land. One of the pillars of our project is the involvement of farmers and the rest of stakeholders on it, enabling us to understand what the main issues NE are experimenting and that need to be tackled are. Our group is at the fore of the investigation of this profile in our region and the results and tools obtained during and after the development of the project will be useful for next groups or associations working on the support of new entrants

       

Fig. 2a and 2b. Pilot web from Mariñas-Betanzos LAG and SIX-web. 

Intermediate results include the identification of new entrants’ issues and pathways - to assess their situation in Galicia almost 90 NE were identified and characterized-, the compilation of inspirational mechanisms in other EU regions focused on supporting these agents, or the development of an interactive GIS-Web with relevant information. Another outstanding output will be the creation of a peer-to-peer network managed by advisors and technicians, with NE and existing farmers for information and knowledge exchange. 

Here you can check some inspirational projects compilation (In Galician).

The project was inspired by the EIP-Agri Focus Group: New Entrants into farming (check here their final report) which proposed to upgrade the sources of information and tools focusing on NE into agriculture.   

Fig. 3. One of our NE, Charline. 

TERRACTIVA partnership brings together a dynamic and complementary set of organizations 

The VET Centre Fonteboa is in charge of the coordination and communication. Its close contact and longstanding experience with agricultural students has shown how difficult it is for those without agricultural background in their families to become farmers. Fonteboa joined forces with the LandLab of the University of Santiago de Compostela, with consolidated expertise in the domain of land mobility and the Juana de Vega foundation, which has been carrying out an Entrepreneurship Program in the agrifood sector during the last 15 years. Besides, the Horsal cooperative has been supporting de facto dozens of NE in horticulture and aims to upgrade its approach to leverage this process. Finally, the LAG Mariñas-Betanzos is trying to foster a local food system in a metropolitan area where farming has been under threat due to urbanisation. NE are now the opportunity to recover food production in the area, with increasing demand for organic products. The LAG is responsible for a pilot action, implementing the first adaptation of the support toolkit to its territory. [SCROLL for more info about all partners.]

At the moment, all efforts are dedicated to the conclussion of the last guides of our toolkit and also to the preparation of the workshops and webinar, i.e. the most important actions in communication.

     

  Fig. 4. Inspirational experiences compiled by Terractiva. 

Last year, we had the oppotunity to participate in a Cross-visit organiced by the EU-CAP Network which also permited us share our work with other OG, meet other participants in different countries and fields of work, and get inspired by them. Click here for more info.

  Fig. 5. Part of the group representants at the Azienda Agricola Bio Florriddia in Toscana during the Cross Visit.

You can check our websites by clicking on the logos. Also, we provide you with some of our social networks:

Partners

EFA Fonteboa Association - VET Centre Facebook
Mariñas - Betanzos Local Action Group

Facebook

Instagram

X

Youtube

Juana de Vega Foundation

Facebook

Instagram

X 

Youtube 

LinkedIn

Horsal Cooperative

 

X

 

LaboraTe (Land Lab) - University of Santiago de Compostela

Facebook

X

Youtube

 

Collaborators

Slow Food Compostela    

Facebook

X

Youtube

HortaEco    
 Granxas de Lousada Farm
               

           Facebook