Visor SIX-Web

A plataforma de busca de terras potencialmente dispoñibles para o desenvolvemento de actividades agrogandeiras en Galicia, e en particular no territorio da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, desenvolveuse grazas á actividade do Laboratorio do Territorio (LaboraTe) da USC e a AGDR Mariñas-Betanzos.