Identificación de terras de aptitude agraria

Marco metodolóxico e compendio de ferramentas para impulsar o acceso á terra agraria, en particular:

1. Caracterización das parroquias de Galicia en función da súa potencialidade para acoller novas actividades agrarias
2. Plataforma SIX-web para apoiar na búsqueda de terras potencialmente mobilizables para novas actividades agrarias e para impulsar a intermediación entre oferta e demanda de terras a nivel local. Será configurable por parte das entidades facilitadoras e escalable a diferentes territorios.
3. Desplegue e configuraración do SIX-web con carácter piloto para o ámbito territorial do GDR Mariñas-Betanzos
4. Compendio de boas prácticas e casos de éxito exemplarizantes nos procesos de búsqueda e acceso a terras.
5. Directrices e inventario de recursos prácticos para guiar aos novos entrantes na búsqueda e acceso a terras agrarias